PASAPORTA KONULAN ŞERHİN KALDIRILMASI TALEPLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne verilmek üzere hazırlanan ihraç üyelerimizin pasaportuna konulan şerhin kaldırılması ve hangi gerekçelerle şerh konulduğunun bildirilmesi istemli dilekçeleri şubemizden veya web sitemizin örnek dilekçeler bölümünden temin edebilirsiniz.