BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 26 YAŞINDA…

22.06.2024 00:00

Büro Emekçilerinin Onurlu Sesi BES 26 Yaşında…

İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…

Büro Emekçileri Sendikası olarak 26 yıldır kararlılıkla, inançla, umutla mücadele etmeye devam ediyoruz.

3 Şubat 1 992’de Tüm Maliye-Sen,
17 Şubat 1 992’de Tüm Yargı-Sen,
11 Mayıs 1 992’de Tüm Sosyal-Sen,
28 Eylül 1992’de Turizm-Sen,
12 Kasım 1 992’de Emek-Sen,
3 Ağustos 1 993’te Tüm Banka-Sen, fiili ve meşru mücadele temelinde kuruldu.

Kuruluş sürecinde işkolunda güçlü bir sendika kurmayı hedefleyen sendikalarımız, büro işkolunda 22 Haziran 1998’de BES’i kurdu. Şu anda BES, 51 kamu kurumunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir inancıyla, bundan sonra da yılmadan, emeğin evrensel değerleri üzerinden, özelde Büro Emekçilerinin, genelde Kamu Emekçilerinin talepleri için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Büro Emekçileri Sendikası Mücadele Eder;

 • Büro Emekçileri Sendikası, emeği ile geçinenlerin haklarını tam alması için, evrensel hukuk kurallarına göre oluşturulmuş Toplu pazarlık hakkı için Grevli Toplu İş Sözleşmesi için mücadele eder.
 • Büro Emekçileri Sendikası, başta eğitim sağlık, kamusal emeklilik vb. hizmetlerin hak olduğunu benimser ve bu hizmetlerin kamu tarafından herkese ücretsiz verilmesi için mücadele eder.
 • Büro Emekçileri Sendikası, kamusal alanda laikliği benimser, kamu hizmetinde görev alma ve kamusal hizmetin sunulmasında toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede durulmasını benimser. Kamusal görevlerin liyakat esasına göre düzenlenmesi için mücadele eder.
 • Büro Emekçileri Sendikası, gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve emekçilerin çalışarak ortaya çıkardıkları ekonomik büyümeden hak ettikleri geliri elde etmeleri, vergi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve geliri olmayanlara yurttaşlık geliri verilmesi için mücadele eder.
 • Büro Emekçileri Sendikası, toplumsal barışı savunur. Ülke kaynaklarının savaşa, sermayeye, saraya değil emekçiye aktarılmasını savunur.
 • Büro Emekçileri Sendikası, emekten, barıştan, halktan ve ekolojiden yana bir bütçeyi savunur.
 • Büro Emekçileri Sendikası, vergide, ücrette adaleti savunur.
 • Büro Emekçileri Sendikası, sendikal faaliyetleri “birtakım profesyonellerin işi” olarak görmez, sendika üst yönetimlerinde yer alanlar, iş yerlerinde aldıkları mali hakları alırlar. Aynı zamanda sendika Merkez Yürütme Kurulunda yer almada iki dönem kuralı benimsediğinden, sendikacılığın profesyonel meslek olarak yapılmasını ret eder.

Sendikal hak ve özgürlükler mücadelemizde emeği geçen, bu mücadelede yitirdiğimiz Arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, BES’i birlikte büyüttüğümüz Büro Emekçilerine ve emek dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

26. YILIMIZ KUTLU OLSUN!

Yaşasın, emek, barış, demokrasi ve insanca bir yaşam mücadelemiz!
Yaşasın BES!
Yaşasın KESK!

yorum ekle

Yorum Yaz

Diğer Haberler

 • KHK'LER GİDECEK, BİZ KALA...

  Amed KESK Şubeler Platformu olarak her hafta düzenlediğimiz "KHK'ler Gidecek, Biz Kalacağız" basın açıklamamızın 64. nü Ofis Hazal Park'ta gerçekl...

 • BES' İN 24. KURULUŞ YILDÖ...

  BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 24 YAŞINDA…İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…Büro Emekçileri Sendikası olarak ...

 • TALEPLERİMİZ İÇİN 23 HAZİ...

  23.06.2022 BASINA VE KAMUOYUNA   Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;  1990 yılınd...

 • İHRAÇ ÜYELERİMİZ İLE BİRL...

  30.01.2022Dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu dönemlerde ihraç üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimizle sendikada son dönem ge...

 • İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İ...

  14.01.2022 GEÇİNEMİYORUZ! İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR ÜCRET İÇİN BORDROLARIMIZI YAKIYORUZ!   Değerli Basın Emekçileri; Bi...

 • GEÇİNEMİYORUZ...

  İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ!#GEÇİNEMİYORUZ18.12.2021  “İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır! Emekten, Halktan Yana Bütçe İstiyoruz!” şia...

 • İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR...

  KESK'in 18 – 20 Ağustos 2021 tarihinde, “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz!” talebiyle Batm...

 • EK ZAM İSTİYORUZ!...

  16.06.2021BASINA VE KAMUOYUNA Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarımız;          ...