İŞYERLERİNDE KAMERA İLE GÖZETLEMEYE YARGIDAN DUR!...

11 Ağustos 2010

İşyerlerimizde servislerin, odaların, masaların kamera ile izlenerek çalışanların gözetlenmesi uygulaması son zamanlarda hız kazanmış, pek çok işyerine yaptığımız başvurulara olumsuz yanıt verilmiş, Başbakanlık tarafından bir genelge yayımlanarak gereksiz kameralar kaldırtılmıştı.

Siirt Defterdarlığı servis ve odalarda bulunan kameraları kaldırmayarak hukuksuzluğu sürdürmüş, konu Sendikamızca yargıya taşınmıştı.

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi 2009/1466 Esas, 2010/1019 sayılı kararı ile kamera ile gözetlenmenin özel hayatın gizliliğine müdahale olduğuna ve iptal edilmesine karar vermiştir.