SGK İKRAMİYE DİLEKÇESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI?NA

 

 

14.01.2012 tarihinde hükümleri uygulanmaya başlanan 666 sayılı KHK nedeniyle SGK çalışanlarının yılda iki defa aldığı asgari ücret tutarındaki ikramiye ödemeleri iptal edilmiştir. Ancak ikramiye 01.01.2012 tarihinden itibaren tahakkuk ettiği için Ocak 2012 ikramiyesi tüm SGK çalışanlarına ödenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı?nın 05.07.2012 tarih ve 12109106 sayılı yazısıyla 02.12.2009 tarih ve 2009/145 sayılı genelge gereği kurumda çalışan 532 müfettişe 2012 yılı Temmuz ayı ikramiyesi ödenmiştir.

SGK tarafından verilen hizmetin bir bütün olduğu dikkate alındığında Temmuz ayı ikramiyesinin sadece Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında çalışan müfettişlere ödenmiş olması hakkaniyet ölçüsüyle bağdaşmamaktadır.

Yukarıda belirttiğim nedenlerle Temmuz ayı ikramiyesinin  tarafıma da ödenmesini arz ediyorum.

 

 

 

                                                                                                          Adı, Soyadı

 

 

 

 

Birimi:

Sicili    :