ADALET BAKANLIĞINDA 4/C Lİ PERSONELE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENECEĞİNE DAİR YARGI KARARI...

Bilindiği gibi, 2009 yılı başında işkolumuzda çalışmakta olan 4/C?li personele yapmış olduğu fazla mesailer karşılığında fazla mesai ücreti ödenmemekteydi.

Daha sonra konuya ilişkin olarak açılan davalar üzerine verilen yargı kararları neticesinde 4/C?li personel çalıştıran kurumlar tarafından, fazla mesai yapan 4/C statüsündeki personele fazla mesai ücreti ödemesi yapılmaya başlanmıştı.

Ancak, 2010 yılı Bakanlar Kurulu Kararının ardından, yenilenen sözleşmelerle birlikte kurumlar tarafından yeniden fazla mesai ücreti ödemesi uygulaması durdurulmuş ve fazla mesai yapan 4/C statüsündeki emekçiler mağdur edilmiştir.

Sendikamızın uzun zamandır gündemde tuttuğu ve son günlerde kamuoyunda çok geniş bir biçimde yer aldığı üzere 4/C statüsü esasen emekçilere kölelik koşullarının dayatılmasıdır.

Zaten düşük ücretlerle, açlık sınırının altında çalıştırılan ve görev tanımı dahi olmayan 4/C'li personele, fazla mesai ücreti ödenmemesi yolundaki Bakanlar Kurulu Kararı ve AKP iktidarının bu tutumu en temel insan hak ve özgürlüklerine, eşitlik ve adalet ilkelerine ve de hukuka aykırıdır.

Sendikamızın Çorum Adliyesi?nde görev yapmakta olan üyemiz adına 2009 yılı ile ilgili olarak açmış olduğu davada, sene başından itibaren fazla mesai ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Genel Merkezimiz tarafından 4 Şubat 2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3.maddesinin 5.bendinde yer alan "Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz" ibaresinin ve "1 YILDAN AZ SÜRELİ İSTİHDAM EDİLECEK GEÇİCİ PERSONEL HİZMET SÖZLEŞMESİ"nin iptali için de dava açılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, iş kolumuzda bulunan ve 4/C'li personel çalıştırmakta olan tüm kurumlara bir başvuru yapılarak; her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına ayrı ayrı dava açılarak iptal edilmesinin beklenmemesi, fazla mesai ücretinin fazla mesai çalışması yapan tüm personele ödenmesinin hukukun gereği olduğu, ödemelerin yapılmaması halinde tüm üyelerimiz tarafından yargı yoluna başvurulacağı ve kurum yetkilileri hakkında yasal yollara başvurulacağının bilinmesi gerektiği? ifade edilmiştir.

Bununla birlikte 4/C'li emekçilerin fazla mesai yapmaları durumunda kuruma başvuruda bulunmaları ve fazla mesai ücretini talep etmeleri gerekmekte olup, bu durumdaki 4/C'li emekçiler Şube ve Temsilciliklerimizden talepte bulunarak başvuru dilekçelerini temin edebilirler.

Çorum İdare Mahkemesi kararı için tıklayınız..