KURUMLARIMIZ

ÖRGÜTLENME ALANIMIZA GİREN KURUM VE KURULUŞLAR

01- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
02- Başbakanlık 
03- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
04- Hazine Müsteşarlığı 
05- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
06- Sayıştay Başkanlığı 
07- Danıştay Başkanlığı 
08- Yargıtay Başkanlığı 
09- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
10- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
11- Adalet Bakanlığı 
12- İçişleri Bakanlığı 
13- Dışişleri Bakanlığı 
14- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
15- Maliye Bakanlığı 
16- Gümrük Müsteşarlığı
17- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
18- Devlet Personel Başkanlığı 
19- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
20- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
21- Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü 
22- Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Bşk. 
23- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
24- Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü 
25- Özelleştirme idaresi Başkanlığı
26- Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı
27- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
28- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı 
29- Rekabet Kurumu Başkanlığı 
30- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
31- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
32- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 
33- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bşk. 
34- Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği 
35- Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
36- Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ Genel Müdürlüğü
37- Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
38- Şeker Kurumu Başkanlığı