MALİYE’DEN 4/C FAZLA MESAİ GENELGESİ

BES GENEL MERKEZİ

Hakem Kurulu tarafından 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personele ödenmesine karar verilen fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmemesine ilişkin ortaya çıkan tereddütler Büro Emekçileri Sendikası tarafından Maliye Bakanlığına iletilmişti.

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bir genelge yayımlayarak, zorunlu fazla mesaiye ilişkin gerekçe belirtilmek suretiyle 4/C personele fazla çalışma ücreti ödenmesinde bir sakınca bulunmadığını bildirdi.

Genelge :  01.08.2012/ 014960    tarih sayılı genelge