SGK ve İŞ KUR EMEKÇİLERİNİN İKRAMİYELERİ ÖDENSİN...

03.06.2015 14:13

SGK ve İŞ KUR emekçilerinin gasp edilen ikramiyelerin yargı kararlarına rağmen ödenmemesi nedeniyle 03.06.2015 tarihinde Diyarbakır SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptık. 

BASINA VE KAMUOYUNA

YARGI KARARLARI UYGULANSIN, İKRAMİYELERİMİZ ÖDENSİN!

Büro Emekçileri Sendikası olarak büro emekçilerinin uğradığı hak gasplarına, baskılara ve mobbing uygulamalarına karşı eşitlik, adalet ve insanca yaşam talepleri ile yine alanlardayız.

SGK ve İŞKUR emekçilerinin 666 sayılı KHK ile 2012 yılından bu yana gasp edilen ikramiyelerinin ödenmesi talebi ile alanlardayız.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile; 5502 Sayılı Kanun uyarınca görev yapan Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR emekçilerinin almakta olduğu yılda iki kez verilen ikramiye, fazla mesai, kısmi ek ödeme kayıpları, Genel İdare Hizmetleri sınıfındakilere verilen fatura inceleme farkı, İstanbul'da çalışanlara verilen ek ödeme farkının elinden alınmasına neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) bazı hükümlerini Anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş ve karar 10.10.2013 tarihli Resmi Gazete?de yayınlanmıştır. 

BES olarak 3 yıla yakın bir zamandır yaptığımız her türlü eylem etkinlikle ikramiye talebimizi ortaya koyduğumuz gibi, hukuksal zeminde verdiğimiz mücadeleleri kazanıma dönüştürmeyi başardık. Gerek Anayasa Mahkemesinin, gerekse de sendikamız tarafından bireysel olarak açıp kazandığımız davalara rağmen yargı kararlarına uymayan AKP iktidarına karşı talebimizde ısrarcılığımızı bir kez daha ortaya koymak için alanlardayız.

SGK AÇIKLARININ YÜKÜ EMEKÇİLERİN SIRTINA YIKILAMAZ!


Ülkemizde kayıt dışı istihdam sürekli artmakta, taşeron sistemi ve kamuda farklı statülerdeki istihdam politikaları sonucunda, sosyal güvenlik sistemi bir şemsiye olmaktan çıkartılmıştır.  

Sosyal Güvenlik Sistemi giderek daha fazla paralı hale getirilmesine rağmen, sosyal güvenlik açıkları artmaya devam etmektedir. Sosyal Güvenlik sistemine dâhil oldukları halde, emekçilerin parasız teşhis ve tedavi imkânları ortadan kalkmaktadır.  Kurumun sunduğu sağlık hizmetleri tamamen kar/zarar ilişkisine dayandırılarak, piyasalaştırılmıştır.

           
Başta emekçiler ve yoksul halkımız olmak üzere; sağlık harcamalarına ödenen katkı payları her geçen gün artmaktadır. Mezarda emekliliğin yürürlükte olduğu bir dönemde gençlerimiz için emekli olmanın koşulları tamamen ortadan kalkmıştır.

Tüm bu gelişmeler karşısında SGK bütçesi açık vermeye devam etmektedir. SGK?nın iyi yönetilmediği ortadadır, emekçilerden toplanan primler özel hastanelere kaynak olarak aktarılmaktadır. Emekçilere ise bireysel emeklilik dayatılarak emeklilik bile paralı hale getirilmektedir.

SGK VE İŞKUR EMEKÇİLERİNİN İKRAMİYELERİ GASP EDİLEMEZ!

Genel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin seçim beyannamelerinde emekçiler için birçok vaat ortaya atılırken özellikle 13 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP seçim beyannamesinde emekçiler için haktan hukuktan, adaletten bahsedebilmektedir. Emeklilere yılda iki defa ikramiye verilip verilemeyeceği kaynak meselesi haline getirilirken SGK ve İŞKUR emekçilerinin 3 yıldır gasp edilen ikramiyeleri yargı kararlarına rağmen ısrarla ödenmemektedir.


SGK ve İŞKUR yetkilileri ikramiye talebimiz konusunda topu Maliye Bakanlığı?na atarken aynı zamanda haklılığımızı da teyit etmektedirler. Özellikle SGK kamuya ait ne varsa haraç mezat satarken yetkide sınır tanımazken, iş emekçilerin talebine gelince topu taca atmaktadır. SGK emekçilerini temsilen yönetimde yer alan Memur Sen temsilcisi de yönetim kurulunda emekçilerin değil AKP?nin temsilcisi gibi davranmaktadır.

Turnike ve Kamera sistemleriyle daha fazla denetim ve kontrol mekanizmalarını devreye sokan, stajyer ve taşeron çalıştırmayı yaygınlaştıran, kreş ve yemek gibi sosyal hakları ortadan kaldıran Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, açlık sınırına yaklaşan ücretlere rağmen ikramiyeleri ödememekte ısrar etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü?nde emekçilerin kölelik koşullarında ve yoksulluğun pençesinde çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz.

Sermaye kesimlerine gelince kaynakta sınır tanımayan SGK ve İŞKUR yöneticilerini ve AKP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz.

Haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız, 7 Haziran Genel Seçimlerinden sonra hangi hükümet kurulursa kurulsun, mücadelemizde kararlılıkla yürüyecek, büro emekçilerinin onurlu sesi olmaya devam edeceğiz.

Her türlü ayrımcılığa, kadrolaşmaya, hak gasplarına, mobbing uygulamalarına karşı eşitlik, adalet ve insanca yaşam mücadelemizde kararlılıkla yürüyeceğiz.

 BES DİYARBAKIR ŞUBE

 

                                                                                         yorum ekle

Yorum Yaz

Diğer Haberler

 • BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU...

  Büro Emekçilerinin Onurlu Sesi BES 26 Yaşında…İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…Büro Emekçileri Sendikası olarak ...

 • KHK'LER GİDECEK, BİZ KALA...

  Amed KESK Şubeler Platformu olarak her hafta düzenlediğimiz "KHK'ler Gidecek, Biz Kalacağız" basın açıklamamızın 64. nü Ofis Hazal Park'ta gerçekl...

 • BES' İN 24. KURULUŞ YILDÖ...

  BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 24 YAŞINDA…İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…Büro Emekçileri Sendikası olarak ...

 • TALEPLERİMİZ İÇİN 23 HAZİ...

  23.06.2022 BASINA VE KAMUOYUNA   Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;  1990 yılınd...

 • İHRAÇ ÜYELERİMİZ İLE BİRL...

  30.01.2022Dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu dönemlerde ihraç üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimizle sendikada son dönem ge...

 • İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İ...

  14.01.2022 GEÇİNEMİYORUZ! İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR ÜCRET İÇİN BORDROLARIMIZI YAKIYORUZ!   Değerli Basın Emekçileri; Bi...

 • GEÇİNEMİYORUZ...

  İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ!#GEÇİNEMİYORUZ18.12.2021  “İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır! Emekten, Halktan Yana Bütçe İstiyoruz!” şia...

 • İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR...

  KESK'in 18 – 20 Ağustos 2021 tarihinde, “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz!” talebiyle Batm...