BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI BES 20 YAŞINDA!

22.06.2018 00:00
BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI BES 20 YAŞINDA!
22.06.2018

Büro Emekçileri Sendikası olarak 20 yıldır kararlılıkla, inançla, umutla mücadele etmeye devam ediyoruz.

 

Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir inancıyla, bundan sonra da yılmadan, emeğin evrensel değerleri üzerinden, özelde büro emekçilerinin, genelde kamu emekçilerinin talepleri için mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

BES’in tarihi; Büro Emekçilerinin insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinin tarihidir.

 

BES’in tarihi; Eşit, özgür, bir arada barış içinde, laik ve demokratik bir memleket mücadelesinin tarihidir.

 

BES’in tarihi; Doğanın talanına karşı, derelerin, nehirlerin özgür akması, kentlerimizdeki kültür mirası değerlerimizin talanına karşı verilen mücadelenin tarihidir.

 

BES; Engelli yurttaşlarımızın her türlü taleplerinin karşılanması için mücadele eder.

 

BES; Her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı mücadele eder.

 

BES; Mülakat, mobbing, rotasyon ve performans uygulamalarına karşı mücadele eder.

 

BES; KHK, OHAL ve tek adam rejimine karşı mücadele eder.

 

BES; Kadınların, LGBTİ bireylerin eşitliği, özgürlüğü ve yaşam hakkı için mücadele eder.

 

BES; Kadın emeğinin ucuz işgücü sayılmasına karşı mücadele eder.

 

BES; Kadına ve LGBTİ bireylere yönelik şiddet ve tacize karşı mücadele eder.

 

BES; Çocuk istismarına karşı mücadele eder.

 

BES; Toplumsal hayatın dinselleştirilmesine karşı mücadele eder.

 

BES; Parasız sağlık ve parasız, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim için mücadele eder.

 

BES; Emekliliği kamu güvencesinden çıkaran finans şirketlerine sermaye birikimi sağlayan zorunlu bireysel emeklilik sistemine karşı mücadele eder.

 

BES; savaşa karşı barışı, emperyalizme karşı bir arada yaşamı ve halkların kardeşliğini, karanlığa karşı laikliği ve demokrasiyi savunur.

 

BES; Adil bir vergi, bağımsız yargı, kamusal sosyal güvenlik sistemini savunur.

 

BES; Eşit işe eşit ücreti, İşyerlerinin demokratikleşmesini, İşyerlerinde örgütlenmeyi savunur.

 

BES; Din, dil, ırk ve mezhep ayrımına karşı, inançlara ve kültürlere saygıyı, halkların kardeşliğini savunur...

 

Sendikamızın 20. kuruluş yılı tüm emekçilere kutlu olsun.

 

Mücadeleyi birlikte büyüttüğümüz büro emekçilerine ve emek dostlarına sonsuz teşekkürler...


yorum ekle

Yorum Yaz

Diğer Haberler

 • BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU...

  Büro Emekçilerinin Onurlu Sesi BES 26 Yaşında…İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…Büro Emekçileri Sendikası olarak ...

 • KHK'LER GİDECEK, BİZ KALA...

  Amed KESK Şubeler Platformu olarak her hafta düzenlediğimiz "KHK'ler Gidecek, Biz Kalacağız" basın açıklamamızın 64. nü Ofis Hazal Park'ta gerçekl...

 • BES' İN 24. KURULUŞ YILDÖ...

  BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 24 YAŞINDA…İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…Büro Emekçileri Sendikası olarak ...

 • TALEPLERİMİZ İÇİN 23 HAZİ...

  23.06.2022 BASINA VE KAMUOYUNA   Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;  1990 yılınd...

 • İHRAÇ ÜYELERİMİZ İLE BİRL...

  30.01.2022Dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu dönemlerde ihraç üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimizle sendikada son dönem ge...

 • İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İ...

  14.01.2022 GEÇİNEMİYORUZ! İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR ÜCRET İÇİN BORDROLARIMIZI YAKIYORUZ!   Değerli Basın Emekçileri; Bi...

 • GEÇİNEMİYORUZ...

  İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ!#GEÇİNEMİYORUZ18.12.2021  “İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır! Emekten, Halktan Yana Bütçe İstiyoruz!” şia...

 • İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR...

  KESK'in 18 – 20 Ağustos 2021 tarihinde, “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz!” talebiyle Batm...