MOBBİNGE HAYIR!

05.09.2018 15:53

Kamu kurumlarında üyelerimiz üzerinde uygulanan mobbinge ve kurum amirlerinin haksız, hukuksuz uygulamalarına dikkat çekmek için, 5 Eylül 2018 Çarşamba günü Şubemizde basın toplantısı düzenlemiştir.

Şube Eşbakanımız Dilan Yakut tarafından yapılan açıklamada; en son TÜİK Bölge Müdürlüğünde yaşanan mobbing uygulamalarına değinilmiş, iş barışı ve iş huzurunun sağlanması için, haksız ve hukuksuz uygulamalara son verilmesi gerektiği belirtilerek, mobbinge karşı her düzeyde mücadele edeceğimiz kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Basın metni:

AKP iktidarı 16 yıllık iktidarı süresince sendikal faaliyetlerimize yönelik her türlü baskı araçlarını kullanarak eşitlik, özgürlük, barış ve insanca yaşam taleplerimizi boğmaya çalışmaktadır. KESK üyelerine tahammül edemeyen siyasi iktidarın işyerlerindeki uzantısı idarecilerde işyerlerinde sendikal faaliyet yürütmemize tahammül edememektedirler.

Kamuda kayırmacılık, kadrolaşma, haksız terfi ve atamalar her geçen gün artarak devam ederken kamu emekçileri AKP’nin memuru olmaya zorlanmakta bu anlamda da Memur Sen Konfederasyonu etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kamu emekçilerinin haklı taleplerinin mücadele örgütü KESK üyeleri ise her düzeyde baskı altına alınmaya çalışılmakta, sürgün, idari soruşturmalar ve mobbing uygulamalarıyla yıldırılmak istenmektedir.

Son olarak Tuik Bölge Müdürlüğü çalışanları bu tür uygulamalara maruz kalmıştır.

Sendikamızın Yönetim Kurulu üyeleri olarak Tuik Bölge Müdürlüğünde yaşanan hukuksuz uygulamalar, mobing uygulaması ve usulsüz kamera izleme olayları ile ilgili olarak Tüik Bölge Müdürlüğü ile 14.08.2018 tarihinde yapılan görüşmede yaşanan sorun ve sıkıntılar iş barışı ve huzurunun sağlanması noktasında Tuik Bölge Müdürüne aktarılmış, yapılan görüşme ve aktarımdan hemen bir gün sonra Bölge Müdürlüğünce hukuka aykırı bir iç genelge yayınlanarak çalışanlar üzerindeki mobbing ve hukuksuz uygulamalara  devam edilmiştir.

Tuik Bölge Müdürlüğü’nce çalışanlar üzerinde mobing uygulaması tüm şiddetiyle devam etmektedir.  Şöyleki;

Çalışan personelin, gerek kendilerinin gerekse aile bireylerinin rahatsızlıklarından dolayı almış oldukları saatlik hastane izinlerinin dahi yıllık izinlerinden düşüldüğü sendikamızca iş yerinde gerek çalışanlar ile gerekse bölge müdürü ile yapılan görüşmeler sonucunda tespit edilmiştir.

Yine aynı şekilde sigara molası için giriş ve çıkışlarda kart okutulmasının zorunlu tutulması  da yönetmeliğe ve hukuka aykırı olup, kart okutulması olayı sadece mesai giriş ve çıkışlarına mahsus bir işlemdir. Tuik Bölge Müdürü bu uygulamasıyla iş barışını ve iş huzurunu bozarak çalışan üzerinde mobing uygulamasının şiddetini artırmaktadır.

Yine Tuik Bölge Müdürü’nün yetkisi ve görevi olmadığı halde makam odasına kamera yerleştirerek çalışan personeli izleyerek personel üzerinde psikoljik baskı uygulamaktadır. Tuik Bölge Müdürü  güvenlik amiri veya güvenlik müdürü değildir, Bölge Müdürüdür. Makam odasına kamera yerleştirerek görevini kötüye kullanmakta bu uygulamayla da iş yerinde iş barışı ve iş huzurunu bozarak, personel üzerinde mobbing uygulamalarıyla psikolojik baskı kurmaktadır.  

2709 sayılı 1982 anayasasının “ özel hayatın gizliliği” başlıklı 20. Maddesinde  “herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir” özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz hükmü gereğince Bölge Müdürlüğünüzün yapmış olduğu uygulamanın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği yapmış olduğumuz gözlemlerimizde de tespit edilmiştir. Söz konusu uygulamalar hukuka aykırı olup buna ilişkin verilmiş mahkeme kararları mevcuttur.   

 Bildiğimiz gibi mobbing, son zamanlarda kamu kurumlarında kurum amirlerince, çalışanlar üzerinde sıkça başvurdukları bir yöntemdir. Yıldırma, bastırma, sindirme, yok sayma, psiko-terör uygulama gibi anlamlara gelen ‘mobbing’ kavramı, örgütsel çatışmanın, verimsizliğin ve motivasyonsuzluğun kaynağı olarak görülmektedir. Hata bulmak ve hataları kasıt olarak görmek, zayıflatmak, tecrit etmek, iftira, sürekli eleştiri, disiplin usullerinin kötüye kullanılması, haksız yere işten çıkarmak gibi her tür rahatsız ve taciz edici tutum ve davranışlar mobbingin kapsamına girmektedir. 

Mobbingin olduğu kurumlarda  çalışanlar motive olamamakta, kurumlarına karşı güven, bağlanma ve özdeşleşme hislerini kaybetmekte ve iş tatmini bulamamaktadırlar. Örgütsel psiko-şiddet biçimi olan Mobbing, dünyada ve ülkemizde tüm Kamuda ve özel örgütlerde var olan, ancak tanımı üzerinde bir uzlaşmaya varılamayan, çerçevesi kesin biçimde ortaya konamayan, adı konulmamış bir savaş olarak sürüp gitmektedir.

Şiddetten söz edildiğinde, aklımıza sadece fiziksel etkisi olan, somut iz bırakan, ‘fiili şiddet’ gelmemelidir. Zira şiddet sadece kaba biçimi ile fiziksel olmayıp, psikolojik de olabilmektedir. Şiddetin inceltilmiş biçimi olan mobbing, fiziki şiddetten daha kalıcı psikolojik etkiler bırakabilmektedir. Fiziksel şiddeti ortaya çıkarmak ve tedavi etmek, fiziksel ve psikolojik sonuçları olan psikolojik şiddetin etkilerini gidermekten daha kolay olabilmektedir.

            Sendikamızın Tuik Bölge Müdürü ve Şube Müdürü ile çalışanların işyerinde iş huzuru ve iş barışını sağlamak için yapmış olduğu görüşmeden bugüne kadar Bölge Müdürlüğü’nce iş barışının ve iş huzurunun sağlanması noktasında hiçbir adım atılmadığı gibi haksız ve hukuksuz uygulamalara tüm şiddetiyle devam edilmektedir.  

             Tuik Bölge Müdürlüğünde iş barışı ve iş huzurunun sağlanması için bölge müdürlüğünün çalışanlar üzerindeki mobing ile birlikte haksız ve hukuksuz uygulamalarına derhal son vermesi gerekmektedir.       

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun işyeri temsilcilerine verdiği hakların kullanımına bile tahammül gösteremeyen idareciler her geçen gün kamuda artmaktadır. Büro Emekçileri Sendikası olarak kurulduğu günden bu yana bu tür uygulamalara pabuç bırakmayan sendikamız Tuik çalışanlarına karşı uygulanan mobbing ve baskılara karşı her düzeyde kamu çalışanlarının yanında yer alacaktır. Sendikamız fiili, meşru ve hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdürecek mücadele birikimi ve deneyimine sahiptir.

Tuik Bölge Müdürlüğü’nde üyelerimiz nezdinde tüm çalışanlara mobing uygulanarak iş barışı ve iş huzuru bozulmaktadır.  İnsanca yaşam taleplerimizin birilerini rahatsız etmesi aynı zamanda sendikamızın doğru yolda yürüdüğünü de göstermektedir. İşyerinde çalışanlara yönelik mobbing uygulamalarına karşı her düzeyde mücadele edeceğimizin altını bir kez daha çiziyor, mücadelemizden rahatsız olanlara son sözümüzün bundan sonrada rahatsızlık vermeye devam edeceğimizi buradan kamuoyu ile paylaşıyoruz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

KURTULUŞ YOK TEKBAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ.

 BES AMED ŞUBESİ                                                                                            


yorum ekle

Yorum Yaz

Diğer Haberler

 • BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU...

  Büro Emekçilerinin Onurlu Sesi BES 26 Yaşında…İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…Büro Emekçileri Sendikası olarak ...

 • KHK'LER GİDECEK, BİZ KALA...

  Amed KESK Şubeler Platformu olarak her hafta düzenlediğimiz "KHK'ler Gidecek, Biz Kalacağız" basın açıklamamızın 64. nü Ofis Hazal Park'ta gerçekl...

 • BES' İN 24. KURULUŞ YILDÖ...

  BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 24 YAŞINDA…İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…Büro Emekçileri Sendikası olarak ...

 • TALEPLERİMİZ İÇİN 23 HAZİ...

  23.06.2022 BASINA VE KAMUOYUNA   Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;  1990 yılınd...

 • İHRAÇ ÜYELERİMİZ İLE BİRL...

  30.01.2022Dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bu dönemlerde ihraç üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimizle sendikada son dönem ge...

 • İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İ...

  14.01.2022 GEÇİNEMİYORUZ! İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR ÜCRET İÇİN BORDROLARIMIZI YAKIYORUZ!   Değerli Basın Emekçileri; Bi...

 • GEÇİNEMİYORUZ...

  İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ!#GEÇİNEMİYORUZ18.12.2021  “İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır! Emekten, Halktan Yana Bütçe İstiyoruz!” şia...

 • İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR...

  KESK'in 18 – 20 Ağustos 2021 tarihinde, “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz!” talebiyle Batm...